Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 6 viesi 
Meklēt

Interešu izglītības pulciņi

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2019./2020. m.g. 

Skatuves runas pulciņš –  otrdiena       15.00 – 15.40  (4.-9.kl.)

      sk.A.Pāvelsone                                                          

 

Netradicionālo rokdarbu pulciņš -   trešdiena    13.25 – 14.55  (2.-4.kl.)

      sk.Pāvelsone                                                                        

 

Basketbola pulciņš -        piektdiena 4.- 6.kl. 14.15 – 14.55

        sk.Ķemers                trešdiena    7.- 9.kl.        15.00 – 15.40       

Vokālais ansamblis –       pirmdiena   1.- 4.kl.      14.15 – 14.55                                                                                                                   sk.Geste            pirmdiena 5.- 9.kl.        15.00 – 15.40                              

                                          otrdiena 1.- 4.kl.            14.15 – 14.55                                                           

                                          trešdiena 5.- 9.kl.          15.00 – 15.40                                                    

 

Ritmikas pulciņš -         pirmdiena 1.- 4.kl. 14.15 – 14.55 

sk.Jaunzeme - Apše      pirmdiena 1.- 4.kl. 15.00 – 15.40                                  

                                         otrdiena 1.- 4.kl. 15.00 – 15.40