Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 8 viesi 
Meklēt

Interešu izglītības pulciņi

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2018./2019. m.g. 

Skatuves runas pulciņš –  otrdiena - 15.10 -15.50 (4.- 9.kl.)          

      sk.A.Pāvelsone                                                          

 

Netradicionālo rokdarbu pulciņš - ceturtdiena - 14.25 - 15.50 (2.- 4.kl.)

      sk.Pāvelsone                                                                        

 

Basketbola pulciņš -  pirmdiena - 15.10-15.50 (7.- 9.kl.)                         

        sk.Ķemers           otrdiena - 14.25 - 15.05 (4.- 6.kl.)                           

 

Vokālais ansamblis –  pirmdiena - 13.35 - 14.15 (1. - 4.kl.)                      

         sk.Geste              pirmdiena - 15.10-15.50 (5.- 9.kl.)                     

                                      trešdiena - 15.10 - 15.50 (5. - 9.kl.)                       

                                      ceturtdiena - 13.35 - 14.15 (1. - 4.kl.)                       

 

Ritmikas pulciņš -       otrdiena - 14.25 - 15.45 (1.- 4.kl.)           

sk.Jaunzeme - Apše   trešdiena - 15.10 - 15.50 (1. - 4.kl.)