Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 5 viesi 
Meklēt

Kavējumi

 

Kavējumu attaisnojošie dokumenti:


  • kavējumu attaisnojošos dokumentos, izziņās un iesniegumos jābūt norādītiem kavējumu datumam un iemeslam;
  • dokumentus, izziņas un iesniegumus skolēns iesniedz klases audzinātājam pirms kavējuma vai pirmajā dienā, atgriežoties skolā;
  • klases audzinātājs dokumentus, izziņas un iesniegumus saglabā līdz mācību gada beigām, ārstu rakstītās izziņas iesniedz skolas medmāsai;
  • klases audzinātājam kavējumu attaisnojošos dokumentus, izziņas un iesniegumus var pieprasīt uzrādīt skolas administrācija un priekšmeta skolotājs.

 

Kavējumu administrēšana:


1.      Par attaisnotiem kavējumiem atzīstami kavējumi, par kuriem klases audzinātājam norādītajā laikā iesniegti dokumenti, izziņas un iesniegumi ar norādītu kavējumu datumu un iemeslu.

2.      Par neattaisnotiem kavējumiem uzskatāmi kavējumi, par kuriem skolēns norādītajā laikā nav iesniedzis klases audzinātājam attaisnojošus dokumentus, izziņas un iesniegumus.

3.      Par neattaisnoti kavētām stundām klases audzinātājs ziņo:

  • vecākiem;
  • skolas administrācijai;
  • pašvaldības atbildīgajām personām.