Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 6 viesi 
Meklēt

Skolas vēsture

 

 

Užavas skolas vēsture sākas ar 1834. gadu. Arhīva fondu materiālos „Kurzemes guberņas kamerpārvalde” minēts, ka šajā gadā Užavas muižā atklāta skola. Tikai 1900. gadā tika uzcelta jauna mūra ēka, kurā Užavas bērni mācījās līdz 1964. gadam, kad uzcēla skolas trešo ēku, kurā skola atrodas arī pašreiz. Skolēnu skaits sākotnēji bija neliels, tikai dažas klases. Arī skolas nosaukumi bijuši dažādi: 1. pakāpes pamatskola, sešklasīgā pamatskola, septiņgadīgā skola, astoņgadīgā skola, deviņgadīgā skola un atkal – pamatskola ar deviņgadīgo apmācības kursu. 1872. gadā Nikažos atvēra trīsgadīgo Užavas jūrskolu, bet jau 1890. gadā to slēdza. Pirmās Latvijas Republikas laikā pagastā darbojās gan Užavas, gan Sārnates sešklasīgā pamatskola. Sārnates skolu pēc kara slēdza. Savulaik pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Sārnatē darbojās arī izglītības biedrība, kurai bija arī sava bibliotēka. Dziedāšanas nodarbības skolā vienu gadu mācīja vēlāk pazīstamais komponists no „Braku” mājām Aldonis Kalniņš.

Užavas pamatskola īsteno šādas programmas:

  • pamatizglītības  programmu ( kods 21011111),
  • pirmsskolas izglītības programmu ( kods 01011111 ),
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)