Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 9 viesi 
Meklēt

Pirmsskola

      Užavas pamatskolas pirmsskolas grupā aizrit aktīvi darbojoties. Turpinās  iepriekšējos gados aizsāktais darbs.   Arī šogad bērniem ir iespēja apmeklēt logopēda nodarbības. Vajadzības gadījumā bērniem un vecākiem ir iespēja tikties arī ar skolas psiholoģi un saņemt nepieciešamo konsultāciju, kā arī bieži iegriežas grupiņā, lai painteresētos par sava bērna sasniegumiem un uzvedību, pasākumiem, kuri jāveic situācijas pilnveidei. Vecāki labprāt piedalās grupas vecāku sapulcēs un grupā rīkotajos pasākumos, arī to organizēšanā un norisē. Liels bija bērnu pārsteigums, kad Mārtiņdienas pasākumā ieradās  interesanti saģērbušies ķekatnieki ar savām dziesmām un dažādām jautrām izdarībām.   Gatavošanās Ziemassvētku pasākumam arī neizpalika bez  vecāku atbalsta un līdzdalības.  Liels paldies jāsaka visiem vecākiem par skaistajām maskām un tērpiem uz katriem svētkiem. Savu bērnu sasniegumus vecāki var novērtēt dažādos skolas un pirmsskolas rīkotajos pasākumos.

Vecākus iepriecina mājīgā nodarbību telpa un atsevišķā telpa rotaļām,atsevišķā telpa gulēšanai, tāpat arī siltais ūdens un iespēja bērnu virsdrēbes atstāt atsevišķā garderobes telpā. Māmiņas ir gandarītas par daudzveidīgajām attīstošajām nodarbībām, dažādiem didaktiskajiem līdzekļiem bērnu attīstībai. Telpas  vienmēr  rotā  dažādi bērnu gatavotie darbiņi.  Pastaigas laikā dažādas aktivitātes  noris iepriekšējā mācību gada pavasarī pie skolas iekārtotajā rotaļu  laukumā un sporta laukumā, nelielās pastaigās  pa Užavu.

Mācību darbā liels akcents tiek likts uz lasītprsmes  un rakstītprasmes apguvi, lai aizejot uz pirmo klasi skolēni gan lasītu, gan rakstītu. Priecājamies, ka darbs nav palicis bez rezultāta un divi no zēniem jau prot lasīt un  savu lasītprasmi demonstrē  pie katras izdevības.

Audzinātājas ir novērojušas, ka bērni ar katru gadu paliek atraisītāki un zinātkārāki, atbildīgāki par savām telpām un rotaļlietām, priecājas par saviem sasniegumiem.

 

 

 

 

logoProjekta „Užavas pamatskolas attīstošā rotaļu centra 3-6 gadīgiem bērniem pilnveidošana” īstenošana tika uzsākta tūlīt pēc SFL finansiālā atbalsta saņemšanas.

Jau no 2009. gada novembra bērni regulāri apmeklē logopēda un angļu valodas nodarbības. Pēc angļu valodas nodarbībām audzinātājas ierastā „uzredzēšanos” vietā saņēma sveicienu „goodbye”, savukārt logopēdu kāds bērns iedomājās esam dakteri, tādēļ apmeklēt pirmās nodarbības nebija pierunājams. Novembrī bērni apmeklēja ventspilnieces M. Klušas mākslas studijas gleznu izstādi Užavas Tautas namā. Savukārt 16. decembrī, pateicoties SFL finansiālajam atbalstam, bērniem tika sagādāta jauka Ziemassvētku dāvana – izrādes Sniegbaltītes skola” apmeklējums Liepājas teātrī.

Decembrī par SFL piešķirtajiem līdzekļiem tika izremontētas internāta telpas. skolotāju un audzinātāju pirmais iespaids, apmeklējot telpas pēc remonta – silts, gaiši un mājīgi. Janvāra sākumā, pārceļoties uz jaunajām telpām, bērni bija sajūsmā, skanēja „urā ‘’, un visi sāka rosīties, palīdzēt likt kastēs mantas. 15. janvārī notika rotaļu centra atklāšanas pasākums. Lentes griešana tika uzticēta pagasta pārvaldniecei Laimai Erlihai – Štrankai. Skolas direktore Guntra Magonīte bērniem stāstīja par Džordžu Sorosu, kurš netērē naudu konfektēs, bet dāvina to labdarīgiem mērķiem. Visus pārsteidza Zaķa ierašanās, kurš dāvināja burkānus un kopā ar bērniem sildīja nosalušās kājas. Noslēgumā visi cienājās ar kūku.

Jaunajās telpās bieži viesi ir vecāki. Viņus iepriecina mājīgā nodarbību telpa, siltais ūdens un iespēja bērnu virsdrēbes atstāt atsevišķā garderobes telpā. Māmiņas ir gandarītas par daudzveidīgajām attīstošajām nodarbībām. Telpas jau rotā bērnu darbiņi. Savu bērnu sasniegumus vecāki varēja novērtēt „ Ziemassvētku eglītes ” pasākumā Užavas tautas namā, klausoties dzejoļus un dziedātās dziesmas. Audzinātājas ievērojušas, ka bērni ir atraisītāki, kļuvuši atbildīgāki, jo nu viņiem ir savas mājas. Jaunajās telpās ir vairāk vietas, nav tik saspiesti un ir vieglāk strādāt gan bērniem, gan pieaugušajiem.