Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 4 viesi 
Meklēt

Vecākiem

Informācija par  e- klasi šeit.

 Skolas padomes reglaments šeit

Skolas padome 

  • I.Mickus
  • I.Jēkabsone
  • E.Mertena
  • A.Salmiņa
  • N.Poriņa
  • G.Magonīte
  • S.Girgensone
  • S.Gūtmane
  • A.Cela

 Kārtība, kādā Užavas pamatskolā uzturas skolēnu vecāki un citas personas šeit

Kārtība, kādā jāreģistrē skolēnu neierašanās Užavas pamatskolā šeit

Kārtība, kādā notiek sadarbība ar skolēnu vecākiem šeit

Rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas šeit