Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 7 viesi 
Meklēt

Projekti

     

 

Projekts "Sveiks un vesels Ventspils novadā"
 
 
   Ventspils novada pašvaldība iestājusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, tādējādi  kopš 2017.gada tiek īstenots projekts "Sveiks un vesels Ventspils novadā". Tā mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ventspils novada iedzīvotajiem,  īstenojot vietēja mēroga veselības veicinošus un slimību profilakses pasākumus.
   Projekta īstenošanas laiks ir trīs gadi, līdz 2019. gada 31. decembrim notiks lekcijas un praktiskas nodarbības par veselīgu uzturu un tā ietekmi uz veselību, par garīgo veselību, pusaudžu emocionālo audzināšanu. Īstenojot veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, plānotas veselības nometnes bērniem un jauniešiem, fiziski aktīvas dienas senioriem, peldēšanas un slidošanas nodarbības bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un vingrošanas grupu izveide speciālista vadībā.
 
   Domāts arī par to, lai veicinātu sabiedrības paradumu maiņu un iedzīvotāji izvēlētos veselīgu uzturu. Tādējādi Ventspils novadā palielināsies to iedzīvotāju skaits, kas ikdienā uzturā lietos veselīgu pārtiku, samazināsies to cilvēku, tostarp jauniešu skaits, kuri ikdiena smēķē vai lieto citas atkarību izraisošas vielas. Projekta īstenotāji paredz, ka pieaugs to iedzīvotāju skaits, kas nedēļā vismaz trīs reizes veiks fiziskas aktivitātes, savukārt novada skolas iesaistīsies Nacionālo veselību veicinošo skolu tīklā. Pēc projekta īstenošanas vairāk novada iedzīvotāju regulāri apmeklēs ģimenes ārstu, lai profilaktiski rūpētos par savu veselību. 
Užavas pamatskola projekta ietvaros izmantoja iespēju tikties ar Arni Rumbenieku, kurš pastāstīja  par saviem sasniegumiem un par to, kā viņš pie tiem ticis. Pirmsskolas skolēniem bija iespēja tikties ar Arni Rumbenieku Ventspils piejūras un brīvdabas muzejā, kur Arnis Rumbenieks vadīja aktīvās vingrošanas nodarbību pirmsskolas vecuma bērniem.

 

Latvija100

"Mana zeme skaistā"
Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, 2017.gadā tika uzsākta projekta "Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss "Mana zeme skaistā"" īstenošana.. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.
Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. - 12.klasei, kuri tika iesaistīti konkursa aktivitātēs, projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem.
Projekta aktivitāte ir foto konkurss, kura ietvaros skolēni aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot, mobilos telefonus un foto aparātus. Konkursa darbu iesniegšana notiek projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.
Skolēnu labākie darbi tika izgatavoti, kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāca skolu īpašumā, ienesot, valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

No Užavas pamatskolas 2017./2018. m.g. konkursā tika iesniegti 15 skolēnu darbi, kuros skolēni bija pauduši savu skatījumu par Latviju.

Latvija100

  "Latvijas skolas soma"
„Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Inicatīva „Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Užavas pamatskola aktīvi darbojās jau pilotprojekta ietvaros 2017./2018/m.g. Sākoties 2018./2019.m.g. Užavas pamatskolas skolēniem projekta ietvaros ir bijusi iespēja apmeklēt daudz un dažādus izglītojošus pasākumus gan Kuldīgā, gan Ventspilī, gan piedalīties izbraukuma nodarbībās skolā.            

 

 

Jaunietis darbībā - 2017

    Užavas pamatskola iesaistījās projektā "Jaunietis darbībā -2017". Projekts "Jaunietis darbībā 2017" paredzēts Ventspils novada jauniešu iniciatīvu realizēšanai un līdzdalībai novada sabiedriskajā dzīvē. Projektu konkursa mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un īstenošanā, veicināt jauniešu aktivitāti izglītojošu un lietderīga brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanā un uzlabot savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas. Projektu konkursa līdzekļi tiek piešķirti projektiem, kas domāti jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai, pozitīvai Ventspils novada tēla veidošanai un popularizēšanai, jauniešu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, iedzīvotāju, īpaši jauniešu, informētības un nodarbinātības veicināšanai, karjeras izglītībai, sociālā riska grupu integrācijai, veselību veicinošiem un sporta pasākumu rīkošanai, dažādu radošo darbnīcu organizēšanai, kultūras, tematisko, dažādu sadarbības un sadraudzības pasākumu rīkošanai. Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 3000 eiro, bet vienam projektam maksimāli piešķiramais - 400 eiro.
     Užavas pamatskola, iesaistoties šajā projektā, ieguva jaunu šķēršļu joslu, kurā savus spēkus brīvajā laikā var izmēģināt gan skolēni, gan ikviens Užavas pagasta iedzīvotājs, kuram patīk veselīgs, aktīvs, sportisks dzīvesveids.

 

 

 

KPFI - izglītības iestāžu ēku siltināšana

2010.gada 27.decembrī  starp Ventspils novada pašvaldību, Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”  tika parakstīta vienošanās par projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu, kurā paredzēts veikt siltināšanas darbus sekojošās izglītības iestāžu ēkās Ventspils novadā:  Ventspils_gerb    logo                                             
Ances pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzes”;
Popes pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenīte”;
Puzes pamatskolā;
Tārgales skolā;

Užavas pamatskolā un internātā.

Projekta kopējais budžets ir plānots 635 tūkstošu latu apmērā, no kuriem KPFI līdzfinansējums sastāda 318 tūktsošus latu jeb nepilnus 59%.

KNHM - 

Užavas pamatskolā realizēts projekts „Užavas pamatskolas sporta laukuma skrejceļa izbūve”, kura rezultātā sporta laukuma skrejceļā  ieklāts 150 m2 mākslīgā bruģakmens. Finansējums saņemts no KNHM  ( Koninklije Nederlandssche Heidemaatschappij ) fonda projekta „Darīsim kopā”.  Kopējās projekta izmaksas ir Ls 698,29.  PALDIES projekta finansiālajiem atbalstītājiem : KNHM fondam un Ventspils novada pašvaldībai.

Par praktisku un materiālu palīdzību projekta realizēšanā PALDIES vēlos teikt arī Užavas pagasta pārvaldes vadītājai Laimai Erlihai Štrankai, komunālās daļas vadītājam  Jānim Ikšem, Ventspils novada domes deputātam Gaidim Božem  un užavniekam  Elmāram Gestem.   Skrejceļa izbūve bija darbietilpīgs process, tāpēc palīgā nāca arī skolas skolēni, absolventi  un pagasta iedzīvotāji.  PALDIES arī viņiem. Visi kopā guvām pieredzi gan projekta realizācijā, gan praktiskajos darbos.

Uz sadarbību nākamajos projektos !

Projekta koordinators  Uldis   Ķemers                                                                                                                                                                                                     logo2

Skolas piens. Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu. Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība izmaksā subsīdijas skolām un citām izglītības iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu un piena produktiem.indexlad-logo
Skolas auglis. Atbalstu piešķir par skolēniem sadalītiem svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm – un dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem – vai šo produktu asortiImageHandler.ashx

Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 km.

Uz atbalstu var pieteikties produktu ražotāji, tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes. Tāpat pieteikties varēs arī saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolas ēdināšanu.

 

Atbalsta programmā „Skolas auglis” 2011./2012.mācību gadam ir noteiktas šādas atbalsta likmes par 100 g augļu un dārzeņu (turpmāk – produktu) porciju: par neiesaiņotiem produktiem - 0,10 Ls, par iesaiņotiem produktiem un neiesaiņotiem produktu asorti - 0,12 Ls, savukārt par iesaiņotiem produktu asorti - 0,13 Ls.

Augļu un dārzeņu produktu izdale skolās notiks trīs reizes nedēļā.

 

 

 

2010./2011.m.g.

 

logo

 

2009. gada novembrī  skola uzsāka realizēt Sorosa fonda projektu “Užavas pamatskolas attīstošā rotaļu centra 3-6 gadīgiem  bērniem pilnveidošana”.Projekta ieguvēji būs ģimenes un bērnu vecāki. Tiks atrisināts jautājums par bērnu pieskatīšanu un nodarbināšanu laikā, kad vecāki atrodas darbā vai ir aizņemti. Grupiņā tiek īstenota katra bērna aktivitātes un individualitātes attīstīšana, atbalstot viņa vēlmi aktīvi darboties, izzināt apkārtējo pasauli un sabiedrības dzīves norises,bērnu sagatavotība skolai, attīstot prasmju, iemaņu kopumu un apjomu, kas nepieciešamas, lai bērni varētu veiksmīgi iekļauties skolas dzīvē,uzlabot bērnu komunikācijas spējas ar vienaudžiem un pieaugušajiem, garantēt drošību.Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots rotaļu centrs bērniem, kas nākotnē piesaistīs bērnus Užavas pamatskolai, saglabājot izglītības iestādi Užavas pagastā.  Rotaļu grupa dos iespēju attīstīt dažādas prasmes, attīstīs valodu, muzikālās spējas un komunikācijas prasmes.

 

 

images

2010.gada novembrī skola piedalījās Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” Ventspils reģionālās atbalsta grupas Projektu konkursā un ieguva  finansiālu atbalstu inventāra iegādei zēnu mājturības kabinetam.

 

lad-logoeiropas_savieniba

2011.gada janvārī skola piedalās Eiropas Komisijas (EK) programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem „Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” jeb „Skolas auglis”, saskaņā ar kuru svaigus augļus un dārzeņus  saņem 1.-6. klašu skolēni.Programmas īstenošanas laikā līdz šā gada 25. februārim 1.-6. klašu skolēni katru mācību dienu bez maksas ārpus pusdienām saņem ne mazāk kā 100 gramu nomazgātus ābolus.Programmas galvenie mērķi ir veicināt augļu un dārzeņu patēriņu skolēnu vidū kā pareiza un veselīga uztura tradīciju, izglītot skolēnus par svaigu augļu un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību, kā arī samazināt iespējas skolēniem saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām.

 

lad-logoeiropas_savieniba

2011.gada aprīlī skola iesaistās progrmmā "Skolas piens".Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu. Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība izmaksā subsīdijas skolām un citām izglītības iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu un piena produktiem.