Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 1 viesis 
Meklēt

Skolotāju konsultācijas

Individuālo nodarbību laiki 2018./2019.m.g.

Skolotājs

Diena

Laiks

sk.Jaunzeme

 

 pirmdiena

 14.55 - 15.52

sk.Geste

 

 ceturtdiena

 14.25 - 15.25

sk.Cimermane

 

trešdiena

 ceturtdiena

 15.05 - 15.59

 15.05 - 15.59

sk.Cela

 

 pirmdiena 

 14.15 - 15.51

sk.Gūtmane

 

 ceturtdiena 

 15.05 - 16.11

sk.Ķemere

 

 ceturtdiena

 15.05 - 16.21

sk.Pāvelsone

 

 trešdiena

 15.05 - 16.10

sk.Ķemers

 

 otrdiena

trešdiena

 15.05 - 16.05

 08.15 - 08.40

sk.Krafta

 

 trešdiena

 15.05 - 15.53

sk.Magonīte

 

 trešdiena

 15.05 - 15.27

sk.Jaunzeme - Apše

 

 pirmdiena

 15.05 - 16.10

 

  Individuālo nodarbību laiki

(mācību priekšmetos SP)

Skolotājs

Diena

Klase

Mācību priekšmets

Laiks

sk.Geste

 

trešdiena

3.klase

mūzika

13.35-14.15

sk.Cimermane

otrdiena

 

1.klase

 

matemātika

14.25-15.05

sk.Cela

otrdiena

trešdiena

6.klase

7.klase

angļu valoda

angļu valoda

15.10-15.50

15.10-15.50

sk.Gūtmane

otrdiena

9.klase

latviešu valoda

15.10-15.50

sk.Ķemere

pirmdiena

otrdiena

piektdiena

9.klase

8.klase

7.klase

matemātika

matemātika

matemātika 

15.10-15.50

15.10-15.50

14.25-15.05

sk.Jaunzeme

 

pirmdiena

otrdiena

4.klase

3.klase

latviešu valoda

matemātika

14.25-15.05

14.25-15.05

sk.Krafta

 

trešdiena

ceturtdiena

 6.klase

7.klase

krievu valoda

krievu valoda

08.00-08.40

15.10-15.50

sk.Magonīte

otrdiena

9.klase

ķīmija

08.00-08.40

sk.Ķemers ceturtdiena 9.klase mājturība un tehnoloģijas 15.10-15.50
sk.Jaunzeme - Apše

ceturtdiena

6.klase

sociālās zinības

15.10-15.50