Kalendārs
Apmeklējumi
Šobrīd klātienē ir 4 viesi 
Meklēt

Skolotāju konsultācijas

Individuālo nodarbību laiki 2019./2020.m.g.

Skolotājs

Diena

Laiks

sk.Zegnere

 

        Pirmdiena

         15.00 - 15.40

sk.Geste

 

       Otrdiena

        15.00 - 15.40

sk.Cimermane

 

       Pirmdiena

       

        14.15 - 15.40

sk.Cela

 

     Pirmdiena

     Trešdiena

        15.00 -15.40

        15.00 - 15.40

sk.Gūtmane

 

     Otrdiena  

        15.00 - 15.40

sk.Ķemere

 

     Ceturtdiena

        14.15 - 15.40

sk.Pāvelsone

 

     Trešdiena 

        15.00 - 15.40

sk.Ķemers

 

     Pirmdiena

        15.00 - 15.40

sk.Krafta

 

    Piektdiena

        14.15 - 14.55

sk.Magonīte

 

    Ceturtdiena

        15.00 - 15.30 

sk.Jaunzeme - Apše

 

    Ceturtdiena

       15.00 - 15.40

 

  Individuālo nodarbību laiki

(mācību priekšmetos SP)

Skolotājs

Diena

Klase

Mācību priekšmets

Laiks

sk.Geste

 

otrdiena

otrdiena

ceturtdiena 

 3.kl.

2.kl.

4.kl.

 mūzika

mūzika

mūzika

12.25-13.05

13.25-14.05

12.25-13.05

sk.Cimermane

 piektdiena

 

 5.kl. 

 matemātika

 14.15-14.55

sk.Cela

trešdiena 

4.kl. 

 angļu valoda

 14.15-14.55

sk.Gūtmane

pirmdiena 

8.kl. 

 latviešu valoda

 15.00-15.40

sk.Ķemere

trešdiena

trešdiena

piektdiena

 7.kl.

8.kl.

9.kl.

matemātika

matemātika

matemātika 

 14.15-14.55

15.00-15.40

14.15-14.55

sk.Zegnere

 

pirmdiena

trešdiena

ceturtdiena

trešdiena

 2.kl.

2.kl.

2.kl.

3.kl.

 

matemātika

latviešu valoda

mājtur.un tehn.

angļu valoda

14.15-14.55

14.15-14.55

12.25-13.05

15.00-15.40

sk.Ķemers

ceturtdiena

8.kl.

mājtur.un tehn.

15.00-15.40

sk.Krafta

 

pirmdiena

otrdiena

ceturtdiena 

2.kl.

8.kl.

7.kl.

ētika

krievu valoda

krievu valoda 

13.25-14.05

15.00-15.40

15.00-15.40